חוות דעת רפואית לחולי כבד

חוות דעת רפואית לחולי כבדמחלות כבד יכולות לגרום לפגיעה משמעותית בתפקודו של הסובל מהן ולהשפיע לא מעט על איכות חייו.

ישנם, לצערנו, לא מעט מקרים של רשלנות רפואית הקשורה למחלות כבד, בין אם כזו שחלה בזמן ניתוח שבוצע (כמו השתלת כבד למשל), בין אם בשל אבחון לא נכון ובין אם בשל טיפול שהוצע, שאיננו תואם את המחלה.

במקרים כאלה, במידה וניתן להוכיח שישנו קשר בין הנזק שנגרם לחולה לבין הרשלנות הרפואית עצמה, אפשר להגיש תביעה לבית המשפט כדי לקבל פיצוי בהתאם.

מתי מגישים אותה?

הגשת התביעה לבית המשפט בגין הרשלנות הרפואית מצריכה מצדו של התובע, החולה עצמו, התייחסות למצבו הרפואי. התייחסות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מהתביעה עצמה, כוללת חוות דעת רפואית. חוות דעת רפואית ניתנת על ידי רופאים מומחים בתחום הרלוונטי, כלומר רופאים המתמחים במחלות כבד.

הרופא המומחה, המספק את חוות הדעת שלו לבית המשפט, בוחן את מצבו הרפואי של החולה במחלת הכבד, בודק את הנזק שנגרם לו, את מידת חומרות והשפעתו על התפקוד היום יומי שלו וגם מתייחס אל ההליך הרפואי עצמו שבוצע (או לא בוצע), הנחשב הוא עצמו לרשלנות רפואית.

במה מדובר?

מדובר במסמך רפואי חשוב במיוחד, שמטרתו העיקרית להעריך את הנזק שנגרם לחולה, כאמור, או הנכות שלו. מסמך רפואי זו מורכב, בדרך כלל, מכמה חלקים. בחלק הראשון מתאר הרופא המומחה את ההיסטוריה הרפואית של החולה, של התובע, ומספק את כל החומרים הרפואיים הקשורים בכך.

בחלק השני הוא מתייחס אל מחלתו הספציפית של החולה, תוך שילוב סימוכין המגיעים מהספרות הרפואית, התומכים בדבריו. בחלק השלישי הוא מתייחס לרשלנות הרפואית עצמה, היכן לדעתו סטה הצוות הרפואי מההליך שניתן לחולה, ההליך שראוי היה להינתן לו. על סמך שלושת חלקים אלה מציין, לסיכום, הרופא המומחה בחוות הדעת שלו, מהו הנזק שנגרם לחולה בעקבות הרשלנות הרפואית ואילו אחוזי נכות עליו לקבל לדעתו.

את חוות הדעת הרפואית לחולי כבד אפשר גם להגיש במסגרת תביעת הביטוח הלאומי ולא רק במקרים של רשלנות רפואית. מכיוון שהחולים במחלות כבד זכאיים לקבל זכויות והטבות שונות מטעם המוסד לביטוח לאומי ומוסדות נוספים (כמו מס הכנסה למשל), יכול החולה לצרף, בעת פנייתו אל המוסד לביטוח לאומי ועמידתו מול הוועדה הרפואית, חוות דעת של רופא מומחה, שמטרתה להעלות את סיכוייו לקבל את הפיצוי ואת ההטבות והקלות המגיעות לו. חוות דעת זו מהווה תוספת לקביעתם של הרופאים, היושבים בוועדה, ויכולה לסייע בקידומה של התביעה.

למי כדאי לפנות?

את חוות הדעת הרפואית לחולי כבד יכולים לספק אך ורק רופאים מומחים, העוסקים בתחום הרלוונטי. מכיוון שיש לחוות הדעת הזו חשיבות רבה מאד בתהליך עצמו (בין אם מול בית המשפט ובין אם מול המוסד לביטוח לאומי או כל גורם אחר), מומלץ שיהיה זה רופא בעל שם, רופא מומחה מוכר ומנוסה מאד.

רופא שידוע בקהילה הרפואית, רופא שסיפק בעבר חוות דעת מסוג כזה, שקידמו את ההליך המשפטי והצליחו להוכיח את הרשלנות או את מצבו הבריאותי הקשה של החולה במחלת הכבד.