מהן הזכויות של מושתלי כבד?

מהן הזכויות של מושתלי כבד?השתלת כבד היא הליך לא פשוט. היא נחשבת אמנם לאחד מסוגי ההשתלות הנפוץ ביותר כיום ובעל סיכויי הצלחה גבוהים, יחד עם זאת מדובר בהליך המצריך החלמה ממושכת ולא קלה, הנלווים לה התמודדויות עם אתגרים שונים, כיאה לכל השתלה.

מושתלי כבד, כפי כל מושתל אחר, זכאים להטבות מיוחדות וגם להקלות, הניתנות על ידי מוסדות שונים בארץ, כמו המוסד לביטוח לאומי, כמו מס ההכנסה ועוד. מדובר לרוב בפיצויים כספיים, שיכולים להקל על המושתלים, לאחר הניתוח, ובשל פגיעה בכושר השתכרותם וביכולתם השונות.

מהו ניתוח להשתלת כבד?

הכבד הוא האיבר הגדול ביותר בגוף. הוא ממלא מספר תפקידים חשובים מאד, ומשפיע על לא מעט תהליכים ואיברים שונים בגוף. הוא מסנן רעלים מזיקים, עוזר בתהליך חילוף החומרים וגם מייצר חומרים מסוימים, הנדרשים לפעילויותיו של הגוף.

פגיעה בכבד יכולה להיגרם מסיבות שונות. במרבית המקרים מדובר במחלות כבד, שבחלקן כרוניות, המשפיעות על תפקודו של הכבד עד לכדי מצב סופני של אי ספיקת כבד. השתלת כבד, שהחלה עוד בשנות ה – 60 של המאה הקודמת, יכולה להיעשות על ידי השתלת כבד מתורם מת או השתלת אונה של כבד (ימנית או שמאלית), המגיעה מתורם חי. ההשתלה כוללת הוצאת הכבד הפגוע והחלפתו בכבד בריא.

זכויותיהם של מושתלי הכבד במוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מעמיד לרשות הסובלים מבעיות בריאות שונות, זכויות מגוונות. כך גם למושתלי כבד. לאחר שהתייצבו מול וועדה רפואית, שהתקיימה באזור הקרוב לביתם, נקבעים להם אחוזי הנכות, שעל פי הם ניתנות להם ההטבות וההקלות השונות.

מושתלי כבד זכאים לקצבת נכות כללית, שגובהו נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו. הם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים, למשך לתקופה של עד שנה ממועד הניתוח ומטרתה לממן מטפל/ת שיוכלו לסייע להם לבצע את מטלותיהם השונות.

הביטוח הלאומי מעמיד לרשות המושתלים גם גמלת סיעוד, המוצעת להם בגיל הפרישה ועוזרת להם במימון מטפלים, שיסייעו להם לבצע פעולות יום יומיות. הטבה נוספת, העומדת לרשותם, היא שיקום מקצועי. מכיוון שחלק מהמושתלים אינם יכולים לשוב ולבצע את עבודתם, כפי שעשו זאת לפני הניתוח, הם זכאים להשתתף בלימודים, שיספקו להם מקצוע והכשרה חדשה כדי שיוכלו לשוב לשוק העבודה.

זכויות מושתלי הכבד בקופות החולים

מושתלי כבד פטורים מהתשלום לקופות החולים עבור תרופות, שסכומן עבר את התקרה שנקבעה מראש וגם משירותי קופות החולים. התרופות, שאותן הם יכולים לרכוש ללא תוספת תשלום, הם תרופות למניעת זיהומים וכאלו שנועדו למנוע את דחיית הכבד שהושתל.

במרבית הקופות מוצע למושתלים פטור מלא ובחלק מהן מוצעת הנחה של 90 אחוז. מושתלי כבד פטורים מתשלומי טופס 17 וזכאים לקבל החזר נסיעות, שמטרתן הגעה לטיפולים השונים הנדרשים להם לאחר ההשתלה.

זכויות מושתלי כבד בחברות הביטוח

מושתלי הכבד זכאים גם לפיצוי כספי מחברות הביטוח, במידה ורכשו פוליסת ביטוח לפני שחלו או לפני שנודע להם על מחלתם.

פטור והנחות בתשלומי מיסים למושתלי כבד

מושתלים שנקבעו להם 90 אחוזי נכות ומעלה ייהנו מפטור מלא ממס ההכנסה, כולל פטור הניתן להם רטרואקטיבית לתקופה של עד 6 שנים אחורה. מושתלי כבד מקבלים גם הנחות מתשלומי מיסים עירוניים – ארנונה, סיוע בשכר דירה, קבלת תו חנייה לנכה ועוד.