רשלנות רפואית במהלך ההריון

בריאותן של נשים בהריון, תלויה בעיקר בטיב הטיפול הרפואי הניתן להן במהלך תקופת ההריון  וכל הפרה של חובת הזהירות שחב הרופא למטופלת, יכול לגרום לנזקים לה ולעובר. למרבה הצער, ישנם לא מעט מקרים של רשלנות רפואית במהלך ההריון, אשר יכולה לבוא לידי ביטוי, בין השאר, במחדלו של הרופא לערוך בירור רפואי טרם הכניסה להריון, אי הקפדה על ביצוע מעקב רפואי במהלך ההריון, אי שליחת המטופלת לבדיקות נחוצות ופענוח שגוי של בדיקות שונות. יש לציין גם כי כל אחד מן המקרים הללו, יכול להוביל גם להולדה בעוולה. מידע מקיף בנושא רשלנות רפואית לפני ובמהלך הריון ניתן למצוא באתר בריאות האישה וכן באתר blinds.org.il

מחדל לבצע בירור רפואי מקדים

חלק חשוב בחובת הזהירות שחב הרופא למטופלת, דורש עריכת בירור רפואי עם המטופלת, טרם הכניסה להריון. זאת  משום שלאחר בירור רפואי, מתגלה לעיתים הצורך לבצע בדיקות שונות שאינן בהכרח שגרתיות לאישה המעוניינת להיכנס להריון, אך דרושות במקרה מסוים, בשל הנסיבות. על הרופא לשאול האם המטופלת סובלת מבעיות רפואיות כלשהן, עליו לברר אודות קיומן של מחלות שונות במשפחה, רגישויות לתרופות וכיו"ב. מחדל של רופא לבצע בירור יסודי מקדים, עלול למנוע גילוי של מחלות ובעיות אצל המטופלת, דבר אשר ישפיע כמובן גם על בריאות העובר – במידה וקיימות מחלות גנטיות במשפחה ולא הופנתם לביצוע יעוץ גנטי למשל  יתכן והדבר מהווה רשלנות רפואית באי הפניה לביצוע יעוץ גנטי

אי ביצוע מעקב רפואי

כל אישה בהריון, חייבת להיות במעקב רפואי, כאשר תכיפות בדיקות הביקורת, תלויה במצב בריאותה של האישה. כאשר ישנן נסיבות מיוחדות, למשל, כאשר האישה סובלת מלחץ דם גבוה,  עליה להיות במעקב רפואי צמוד יותר.

אי שליחת המטופלת לבדיקות חיוניות

ישנם מקרים בהם, מתלוננת המטופלת על סימפטומים שונים, אשר יכולים להעיד על בעיה רפואית ועל כן, יש צורך בביצוע בדיקות שונות. התעלמות מתלונות המטופלת ואי שליחתה לבדיקות הדרושות, יכול לגרום להעדר אבחון של בעיות אצל האם או אצל העובר.

פענוח שגוי של בדיקה

על מנת לבצע בדיקה רפואית, בצורה נכונה ומדויקת, נדרש כי לבודק יהיה את הידע והמיומנות המתאימים. ביצוע בדיקה בחוסר מיומנות, עלול לגרום לנזק לאם או לעובר במהלך הבדיקה עצמה וכן, להביא לתוצאה חסרה או שגויה. במקרים אחרים, הבדיקה בוצעה כהלכה, אך הרשלנות הנה של הרופא המאבחן את תוצאות הבדיקה ולא של הבודק.

למותר לציין כי כל בדיקה שבוצעה באופן רשלני וכל פענוח שגוי של בדיקה, עלולים למנוע גילוי של בעיה בעובר או בעיה אצל המטופלת, אשר לא יקבלו את הטיפול המתאים ולפיכך, המצב עלול להחמיר ולגרום לנזקים חמורים מאוד, לעיתים בלתי הפיכים.

הולדה בעוולה

רשלנות רפואית בטיפול באישה הרה ובעובר, עלולה לגרום לנזקים חמורים ביותר ואף להולדה בעוולה. זהו מצב שבו הילד שנולד, סובל ממום חמור כל כך, עד כי ניתן לטעון כי טוב היה לו, אם לא  היה נולד. בתביעות המוגשות לבתי המשפט, בגין הולדה בעוולה, טוענים ההורים כי לו ידעו על מחלתו של העובר, היו בוחרים לסיים את ההריון, אך משהבעיה הרפואית לא אובחנה, נשללה מהם הבחירה הזו.