מימוש זכויות רפואיות

כאשר אדם סובל מנכות עקב פציעה קשה, פגיעה מתאונה או ממחלה הוא רשאי להגיש בקשה למימוש זכויותיו הרפואיות בכל אחד מן הגופים הבאים: ביטוח לאומי, מס הכנסה, חברות ביטוח, קרנות פנסיה ומשרד הביטחון.

במדינת ישראל, אדם אשר כושר עבודתו נפגע עקב נכות שנוצרה ללא שליטתו, זכאי לפנות לכל אחד מן המוסדות הממשלתיים לבקשת תמיכה ועזרה. חשוב מאוד כי כל אדם יממש את זכויותיו הרפואיות ויקבל את התמיכה שמגיעה לו על פי חוק. לרוב, מיצוי הזכויות המגיעות מהמוסדות מזכה במענק כספי או בקצבה חודשית אשר יכולים לעזור במיוחד ברגעים בהם ההכנסה הכלכלית של האדם נפגעת.

קבלת סיוע לשם מימוש זכויות רפואיות

הסיוע שניתן אינו מסתיים רק בפיצוי כספי. בעלי נכויות או מחלות קשות הינם בעלי זכויות  אשר יכולות לכלול הנחות נוספות בקרב נותני שירות שונים כגון: בזק, רכישת רכב, הנחות בתשלומי הביטוח, הטבות ברכישת דירה, בתשלומי המס, ארנונה, אפשרות לקבל תו נכה ועוד.

כדי לקבל סיוע צריך להגיש את בקשת התביעה לאחר שלושה חודשים מרגע הרעת התנאים ובתנאי שמצב זה הינו קבוע ולא זמני. האדם נדרש להוכיח נכותו ואת אובדן כושר העבודה, למלא טפסים רבים, להופיע בדיונים, להשתתף בוועדות ולעיתים רבות "מרים ידיים" בשל התהליך הקשה והארוך. בעקבות כך, קמו גופים רבים אשר שמו לעצמם למטרה לסייע לתובע לעבור תהליך זה ביתר קלות וביעילות תוך מתן תמיכה לכל אורך התהליך. אנשי מקצוע אלו מומחים בכל הקשור לתהליך התביעה ולכל הדרוש בכדי לעבור את הוועדות הרפואיות. כך אדם מגביר את הסיכוי למימוש זכויותיו הרפואיות.

מי רשאי להגיש בקשת מימוש זכויות רפואיות?

כל אדם אשר כושר עבודתו נפגע עקב מחלה או פגיעה שאינה בשליטתו. כמו גם נפגעי חרדה, נפגעי טרור, תאונות עבודה, הדרדרות במצב הבריאותי בעקבות שירות צבאי ועוד.

הזכויות הרפואיות

הזכויות הרפואיות הניתנות ברוב המקרים כוללות פיצוי כספי או תשלום חודשי קבוע. גם מי שלא קיבל פיצוי כספי יכול לקבל הטבות אחרת כגון הנחות, מענקים, פטורים והקלות.

להלן פירוט חלקי של הזכויות הרפואיות:

  • במידה וכושר העבודה נפגע לפחות ב50% או במידה והאדם אינו יכול להשתכר ביותר מ25% מן השכר הממוצע במשק ולאחר שעבר את הועדות הרפואיות ונמצא בהם זכאי לסיוע- יקבל קצבת נכות כללית אשר תופרש לחשבונו כתשלום חודשי קבוע.
  • משנת 2007 חולי פוליו זכאים לתשלום חודשי קבוע ולמענק כספי חד פעמי.
  • ילדים נכים עד גיל 18 אשר תלויים בהוריהם זכאים לקצבת נכים חודשית.
  • אדם אשר נפגע במהלך העבודה, בדרך חזרה ממנה או בדרך אליה. כמו כן, אדם שנפגע בעקבות סוג מקצועו- זכאים למענק חד פעמי או לקצבה חודשית לפי אחוזי הנכות שקבע הרופא מטעם ביטוח לאומי.
  • אדם שאיבד את כושר עבודתו באופן חלקי או באופן מלא ונמצא מתאים על ידי רופא תעסוקתי או רופא משקם רשאי לקבל קצבה חודשית.
  • אדם שנפגע בזמן שירותו הצבאי זכאי לקצבה חודשית על פי אחוזי נכותו כל עוד הוכח קשר בין הנכות לשירותו הצבאי.
  • אדם שנפגע נפשית או פיזית עקב פעולות טרור זכאי להטבות, פיצוי כספי ולקצבה חודשית מהמדינה.