מחלת מקצוע

מקצועות רבים חושפים את העובדים בהם בפני חומרים רעילים או תנאי עבודה אשר עלולים להזיק לבריאותם. במקרים מסוימים אדם שחלה במחלה בעקבות חשיפה לחומרים או תנאי עבודה מזיקים במקום עבודתו, מצבו הרפואי עשוי להיות מוגדר כמחלת מקצוע על ידי ביטוח לאומי. במקרה שמחלתו של אדם מוגדרת כמחלת מקצוע הוא יהיה זכאי לפיצוי כספי, אם בצורת פיצוי חד פעמי ואם בצורה של גמלה חודשית קבועה. הגדרת מצב רפואי כמחלת מקצוע מזכה פעמים רבות בפיצוי גבוה יותר מצורות פיצוי אחרות, ולכן עובדים הסבורים כי מחלתם נגרמה בעקבות מקצועם עושים מאמץ להיכלל בהגדרה זו. בדיקת זכאות בגין מחלת מקצוע ניתן לבצע באתר ioh.org.il

מתי מוגדרת מחלה מסוימת כ"מחלת מקצוע"?

על מנת שמחלה תוגדר על ידי ביטוח לאומי כמחלת מקצוע היא חייבת לעמוד בכמה קריטריונים:

א.      המחלה צריכה להיכלל ברשימת המחלות שהוגדרו על ידי ביטוח לאומי ועל ידי שר הרווחה כמחלות מקצוע. החוק קובע כי שר הרווחה הוא זה אשר רשאי לעדכן את הרשימה ולהוסיף לרשימה מחלות נוספות. התנאי הוא, כי השר יכול להוסיף לרשימה רק מחלות אשר הוכח כי הן נגרמות מעבודה. הרשימה מתעדכנת אחת לכמה זמן, אולם היא רשימה סגורה. במידה ואדם חלה במחלה אשר אינה נכללת ברשימה, מחלתו לא תוכל להיחשב כמחלת מקצוע. יתרה מכך, במידה ואדם חלה במחלה ותקופת מה אחרי שחלה נכללה המחלה ברשימת מחלות המקצוע, מחלתו לא תיחשב כמחלת מקצוע מפני שכשחלה מחלתו לא נכללה עדיין ברשימה.

ב.      על האדם התובע להוכיח קשר סיבתי בין מחלתו לבין המקצוע בו הוא עובד. ייתכן כי אדם חלה במחלה, אך לא נמצא קשר ישיר בין המחלה לסוג העבודה שלו, או שהוא לא הצליח להוכיח קשר כזה. במקרה כזה מחלתו לא תוכל להיחשב כמחלת מקצוע.

אילו מחלות מוגדרות על ידי ביטוח לאומי כמחלות מקצוע?

קיימים כמה סוגי מחלות:

מחלות אשר נגרמו על ידי חשיפה לחומרים מסוכנים: ישנה רשימה ארוכה של חומרים אשר עובדים החשופים לחומרים אלה עלולים ללקות בהרעלה או בנזק אחר כמו: אסטמה, בעיות עיניים, בעיות עור ואפילו סרטן עקב חשיפה ממושכת אליהם.

מחלות מדבקות שונות: עובדי רפואה או חינוך אשר נדבקו במחלה מדבקת במסגרת מקצועם, מחלות כמו: פוליו, שחפת, טטנוס, הפטיטיס A או B , ועוד.

מחלות ונזקים אורתופדיים שונים: בעיות גב, סוגים של שיתוק ובעיות תנועה שנגרמו עקב עבודה בתנוחה לא טבעית במשך שנים, נשיאת משאות כבדים ועוד.

חשוב לציין כי למרות שרשימת המחלות הינה סגורה, ישנם מקרים בהם מחלתם של אנשים הוכרה כמחלת מקצוע למרות שאינה מופיעה במפורש ברשימת מחלות המקצוע. אנשים אלה הצליחו להוכיח קשר ישיר בין הנזק שנגרם להם לבין עבודתם וזכו לקבל את הפיצוי הכספי. דוגמה לכך היא אדם שקיבל התקף לב בעקבות ויכוח עם הבוס שלו. למרות שבריאותו של התובע לא הייתה תקינה בטרם האירוע, הוא הצליח להוכיח קשר ישיר בין התקף הלב שעבר לבין האירוע במקום העבודה והוכר כחולה במחלת מקצוע. זאת למרות שהתקף לב אינו נכלל ברשימת המחלות המוכרות.

מה מומלץ לעשות כאשר שוקלים לתבוע את ביטוח לאומי לקבלת פיצוי עקב מחלת מקצוע?

א . תביעה של מחלת מקצוע צריכה להתבצע קרוב עד כמה שאפשר להתפרצות המחלה.

ב . חשוב להצטייד בחוות דעת רפואית המעידה כי המחלה נגרמה בעקבות עבודה.

ג . אחת העצות המועילות ביותר היא להיעזר בסוג תביעה זה בייצוג משפטי אצל עו"ד מומחה לתחום זה או באחת החברות העוסקות במיצוי זכויות רפואיות.

מחלת מקצוע הינה מחלה הנגרמת באופן ישיר מעבודה. אנשים המוגדרים כשייכים לקטגוריה זו זכאים לפיצוי כספי מטעם ביטוח לאומי.