חוק דיור מוגן – חדש בישראל

חוק חדש שהתקבל בכנסת בנוגע להנחיות הפעלת בתי דיור מוגן לקשישים, ייכנס לתוקפו בדצמבר 2012. החוק מנסה לשלב בין הגנה על זכויות הדיירים לבין שמירה על כללי השוק החופשי בו פועלים בתי הדיור המוגן. החוק מתייחס בין השאר, לחובת הבעלים לשמור על כספי הפיקדון של הדיירים, חובתם להציג חוזה ברור בפני הדיירים, ואוסר על עריכת שינויים שלא לטובת הדיירים. על החוק ועיקריו במאמר שלפניכם. רשימת בתי דיור מוגן תוכלו למצוא באתר Human

הפיקוח על הדיור המוגן עד לחוק החדש

עד כה היה הפיקוח על מסגרות הדיור המוגן חלקי ופרוץ. היו מסגרות אשר פעלו ללא פיקוח והתנהלותם היתה פגומה. פעמים רבות התנהלות פגומה זו פגעה בזכויות הדיירים, כמו, למשל, בזכותם למגורים שלווים, לשמירה על התנאים שסוכמו עמם ועמידה בתנאים נאותים. החוק החדש בא להסדיר חסרונות אלה. להלן עיקרי החוק:

פיקוח

מעתה כל בתי הדיור המוגן מחויבים ברישיון מטעם משרד הרווחה ויהיו תחת פיקוחו של המשרד. הדבר יחייב אותם לעמוד בתנאי הפעלה בסיסיים.

כספים ותשלומים

  • החוק מחייב את הבעלים להשקיע את סכום הפיקדון בתכנית שתשמור על ערכו.
  • החוק אוסר על הבעלים להשתמש בכספים לצרכים אחרים שאינם טובת הדיירים.
  • החוק מגביל את גובה התשלום החודשי שיכול המעסיק לגבות מסכום הפיקדון.
  • החוק אוסר על בעלי המסגרת למשוך כספים מן הפיקדון ללא הסכמת הדייר.
  • החוק אוסר על גביית תשלומים שלא דובר עליהם מראש או שהדייר לא הסכים להם.
  • דייר שמבקש לעזוב את מסגרת הדיור המוגן יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון בחזרה, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

מחלקות סיעודיות

עד כה לא חויבו בעלי דיור מוגן להפעיל גם מחלקות סיעודיות במסגרת. כך קרה שדיירים שחלה ירידה במצב בריאותם או תפקודם, או שלא קיבלו טיפול ראוי, או שנאלצו לעבור למסגרת אחרת בה יש כח אדם המיומן לכך. החוק החדש מחייב כל מסגרת של דיור מוגן לספק גם מחלקה סיעודית לדיירים, כך שאם דייר יחווה ירידה במצב בריאותו או תפקודו הוא יוכל להמשיך ולהתגורר באותה מסגרת ולקבל טיפול נאות.

עריכת שינויים במבנה הדיור המוגן או בשירותים הניתנים על ידו

ניסיון העבר הראה כי בתי הדיור המוגן נהגו לא אחת לערוך שינויים במבנה המסגרת או בשירותים הניתנים לדיירים מתוך שיקולים של רווח, ולא מתוך שיקולים של רווחת הדיירים. היו מקומות בהם צומצמו שטחים ציבוריים (כמו לובי, בריכה או חדר כושר) מטעמים שאינם טובת הדיירים (כמו הוספת חדרים לדיירים חדשים) או מקרים בהם יחידות הדיור צומצמו כדי שניתן יהיה להכניס עוד דיירים. החוק אוסר על עריכת שינויים אשר יפגעו באיכות החיים של הדיירים ושאינם בטובתם.

הלנת מטפל ביחידת הדיור

קשיש אשר מצבו מתדרדר והוא זקוק לעזרה סיעודית, יהיה זכאי להעסיק מטפלת סיעודית אשר יתגורר עמו ביחידת הדיור שלו. סעיף זה בא למנוע התנגדות או מניעה של בעלי המסגרת מפני מתן עזרה סיעודית לקשיש מעבר לצוות העובדים בדיור המוגן.

חוק הדיור המוגן החדש מגן על זכויות קשישים אשר בחרו להתגורר במסגרת של דיור מוגן וחל על כל הבתים והרשתות.