ועדה רפואית של ביטוח לאומי

אזרח הסובל מבעיה רפואית הפוגעת בכושר הפרנסה שלו, ומבקש בשל כך להיות מוכר כבעל אחוזי נכות על ידי ביטוח לאומי, נדרש לעמוד בפני ועדה רפואית אשר היא הממונה על הכרה בנכות וקביעת אחוזי נכות, וכן על קביעת הזכויות הנגזרות מאחוז הנכות.

מהי ועדה רפואית של ביטוח לאומי?

ועדה רפואית היא הגורם המוסמך על ידי המוסד לביטוח לאומי (ובעצם על ידי המדינה) לקבוע אם אדם סובל מנכות וכן לקבוע את גובה אחוזי הנכות. אחוזי הנכות, מעידים על מידת הפגיעה של הנכות בכושר העבודה וההשתכרות של האדם. במידה והפגיעה בכושר ההשתכרות ובכושר העבודה הינה משמעותית, ייקבעו לאדם אחוזי נכות שיכולים לזכות אותו בזכויות והטבות שונות, ובראש וראשונה בקצבת נכות.

ועדה רפואית מורכבת מרופא המומחה לבעיה ממנה סובל הפונה ומנציג ציבור המשמש כמזכיר הועדה.

מהי הפרוצדורה אותה יש לבצע כדי להגיע לוועדה רפואית?

כל אזרח במדינת ישראל אשר חלה במחלה או עבר תאונה, או נפגע בדרך כלשהיא, וכושר תפקודו נפגע, זכאי להגיש בקשה להכרה בנכות למוסד לביטוח לאומי.

את הבקשה מגישים על גבי טופס בקשה מיוחד של המוסד לביטוח לאומי אותו ניתן להשיג בכל אחד מסניפי המוסד ברחבי הארץ, וכן באתר האינטרנט.

אל הבקשה יש לצרף מסמכים שונים, כגון: חוות דעת של רופא מומחה, מסמכים המעידים על בדיקות וטיפולים שעבר הפונה ועוד.

לאחר הגשת הבקשה לביטוח לאומי, יקבל הפונה הזמנה להתייצב בפני ועדה רפואית.

על הפונה להגיע אל הועדה במועד הנקוב, כשהוא מצויד בכל המסמכים הנדרשים.

כיצד מתבצעת ועדה רפואית?

עוד לפני כניסת הפונה לחדר הועדה, קוראים חברי הועדה את טופס הבקשה ואת החומר ששלח מבעוד מועד.

לאחר כניסתו לחדר, ישאל הרופא את התובע שאלות שונות, כאשר הוא יתעניין בעיקר במגבלות שמטילה הפגיעה או המחלה על תפקודו היום יומי של הפונה וכן על כושר העבודה שלו.

לעתים יבקש הרופא לערוך לפונה בדיקה גופנית על מנת להתרשם מהמצב.

עם תום הבדיקה והתשאול יסתיים חלקו של התובע בוועדה.

החלטות הוועדה נשלחות אל התובע בדואר מספר ימים לאחר הוועדה.

כיצד מומלץ להתכונן לוועדה רפואית?

  • מומלץ להכין תיק ובו צילומי כל המסמכים שהוגשו לוועדה.
  • במידה ויש מסמכים רפואיים חדשים שנוספו לאחר שהוגשה הבקשה, מומלץ להכין עותק שלהם.
  • מומלץ להכין רשימה של נקודות שחשוב לתובע לציין בפני הוועדה, במיוחד רשימה של המגבלות שכופה עליו הפגיעה. המלצה זו חשובה במיוחד, משום שרוב האנשים מתרגשים ונלחצים בזמן הועדה, ועלולים לשכוח נקודות חשובות שעשויות אף להכריע את הכף בהחלטה בעניינם. מאחר ולוועדה אין "מועד ב'" מומלץ להעלות את כל הנקודות על הכתב, וכך מובטח שהתובע לא ישכח את כל הפרטים החשובים.

ועדה רפואית, אם כן, הינה הגורם הקובע בדבר הכרה בנכות וקביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי.