משקל עודף בילדות וסיכון למחלות כבד בבגרות

השמנת יתר בבני נוער והסיכון למחלות כבדהעובדה שהשמנה גוררת ירידה באיכות החיים אינה חדשה. גם העובדה כי השמנה מעלה את הסיכון למחלות שונות, מחלות לב, שבץ, פגיעה במפרקים, נסקרה במחקרים רפואיים מגוונים.

כעת מגיע  מחקר חדש, שפורסם בכתב עת רפואי בשוודיה ומעלה נקודה נוספת, לפיה השמנה בבני נוער עלולה להוביל למחלות כבד מאוחר יותר בחייהם, זאת בסבירות העולה באופן ניכר ביחס לבני נוער בעלי משקל גוף תקין.

החוקרים מספקים תובנות חשובות וכן מצביעים על חשיבות הממצאים לאור העלייה המדאיגה בהופעתן של מחלות כבד באוכלוסייה הכללית.

מחקר ענק ארוך טווח

המחקר שבדק האם קיים קשר בין מצבי השמנה בגיל הנעורים או בילדות לבין מחלות כבד בשנות הבגרות, נעזר בנתונים שנאספו אודות עשרות אלפי אנשים. מושאי המחקר היו יותר מארבעים אלף איש, רובם ככולם גברים משוודיה שהצטרפו למסגרות צבאיות או קדם צבאיות בגיל הנעורים. כך, קיבלו החוקרים נגישות למידע מפורט אודות משקלם של הנחקרים וכן מידע על מצבם הרפואי בהמשך חייהם.

מכיוון שמדובר בגברים שהיו נערים בסוף שנות השישים, הרי שבידי החוקרים נאספו נתונים מפורטים לגבי עשרות שנים לכל אחד ואחד ממשתתפי המחקר. החוקרים מציינים כי מתוך כארבעים וחמישה אלף איש, נמצא כי קרוב לארבע מאות חלו בבגרותם במחלת כבד קשה. כעת, עלתה השאלה מה היה משקלם בשלב מוקדם יותר בחיים, בראשית גיל ההתבגרות.

BMI, השמנה והסיכון למחלת כבד

על פי דיווחי החוקרים, נמצא כי משתתפי המחקר, אלה אשר היו בעלי עודף משקל או כאלה שנחשבו לשמנים מאוד בגיל הנעורים, היו בעלי סיכון הרבה יותר גדול לחלות במחלת כבד קשה לעומת אלה שהיו בעלי משקל תקין או קרוב לנורמה. רמת הסיכון המוגבר שיוחסה למשקל העודף הייתה יותר משישים אחוזים.

על מנת לקבל מידע נוסף, החליטו החוקרים לבדוק גם בכמה עולה הסיכון לחלות במחלת כבד קשה במידה ועודף המשקל הולך ועולה. החוקרים השתמשו במדד BMI, שיודע לתת תשובה טובה לגבי השאלה עד כמה האדם נחשב לשמן (המדד מבדיל בין משקל תקין, עודף משקל קל, עודף משקל בינוני, עודף משקל חולני).

השמנת יתר חריגה או חולנית

ציון במדד BMI העומד על מעל 25, מוגדר כמשקל עודף. כשהציון נמצא מעל שלושים, זוהי השמנת יתר הרבה יותר משמעותית ולמעלה מכך ההשמנה אף תוגדר כחולנית. ניתוח הנתונים מעלה כי כאשר מדד ה- BMI עולה בחמישה אחוזים בגיל הנעורים, גם הסיכון להופעת מחלת כבד בשנות הבגרות עולה בכחמישה אחוזים.

כך, נראה כי חשובה לא רק השאלה האם היה קיים עודף משקל בגיל הנעורים. חשובה גם השאלה מה היה היקף עודף המשקל.

זיהוי השמנת יתר בבני נוער חיוני למניעת הסיכון למחלות כבד

עורכי המחקר מספרים כי כיום, קשה לזהות בגיל צעיר מתי קיים סיכון לתחלואה במחלות כבד חמורות כגון שחמת הכבד או אי ספיקת כבד. מציאת שיטות לחזות סיכון מוגבר למחלות כבד יכולות להועיל בנקיטת דרכים למניעה, לרבות תכניות מניעה ברמה הלאומית. העובדה ששכיחות מחלות הכבד החמורות עולה וכך גם שכיחות המטופלים בעלי עודף משקל בהחלט ראויה לציון.

יודגש, כי המחקר אינו מעלה בשלב זה כי מחלת הכבד הופיעה אך ורק בשל עודף משקל בגיל הנעורים. יחד עם זאת, בהחלט אפשרי כי קיים קשר בין ההשמנה לבין מחלות הכבד. מחקרים נוספים נדרשים בכדי לקבוע האם ההנחה שהשמנה במיוחד בגיל צעיר הינה משמעותית יותר לעומת השמנה בשלב מאוחר יותר בחיים.