החלפת קופת החולים – קל מתמיד

קופת חולים היא הגוף שמספק לחברים בה את כל שירותי הבריאות להם הם זקוקים. אנשים רבים חברים באותה קופת חולים במשך כל ימי חייהם. אולם, לעתים אנשים מבקשים להחליף קופת חולים מסיבות שונות. חוק הבריאות הממלכתי מאפשר לכל אזרח לעבור מקופת חולים אחת לשנייה בהתאם לבחירתו. אתם שואלים – איך עוברים קופת חולים? להלן סקירה של נושא מעבר קופת חולים:

ראשית, מהן הסיבות למעבר בין קופות חולים?

הסיבות בגינן מבקשים אנשים לעבור בין קופות חולים רבות ושונות:

  • אי שביעות רצון מקופת החולים הנוכחית.
  • מעבר דירה למקום בו אין סניפים קרובים מהקופה הקודמת.
  • נישואין ורצון לאחד את כל בני המשפחה תחת קורת גג של קופת חולים אחת, ועוד.

האם אפשר לעבור מקופת חולים אחת לשנייה?

בעבר, נהגו קופות החולים להערים קשיים על המבקשים לעבור מקופת חולים אחת לאחרת, מתוך החשש לאבד מבוטחים לטובת המתחרים. מאז נחקק חוק הבריאות הממלכתי נאסר על קופות החולים למנוע ממבוטחיהן לעבור מקופה אחת לאחרת. כל אזרח במדינת ישראל רשאי לעבור לקופת חולים לפי בחירתו וביצוע מעבר קופת חולים קל ופשוט.

בנוסף נהגו הקופות להערים קשיים על קבלת חברים חדשים מגילאים מסויימים או עם רקע בריאותי בעייתי. גם תנאי זה נאסר על קופות החולים בעקבות החוק והן חייבות לקבל כל אזרח המבקש להצטרף ולהיות חבר בהן.

כיצד מתבצע הליך מעבר בין קופות חולים?

תנאי מקדים למעבר מקופת חולים אחת לשנייה הוא משך חברות של לפחות חצי שנה בקופה הנוכחית.

ניתן לעבור בין קופות בשישה מועדים  בשנה בלבד, בתאריכים: 1 בינואר, 1 במרץ, 1 במאי 1 ביולי, 1 בספטמבר ו 1 בנובמבר. ניתן להגיש את בקשת ההחלפה בכל ימי השנה, אך המעבר עצמו יכול להתבצע רק במועדים אלה.

הודעה על רצון לעבור מקופת חולים אחת לאחרת ניתן לבטל עד למועד בו הבקשה נכנסת לתוקף.

את המעבר ניתן לערוך בשתי מסגרות: הדרך המקובלת ביותר היא באמצעות סניף הדואר על ידי מילוי טופס ותשלום אגרה (המעבר מקופת חולים אחת לשנייה כרוך בתשלום).

הדרך השנייה היא דרך אתר ביטוח לאומי, שם גם ניתן לבצע מעבר בין קופות חולים.

האם ישנן הגבלות מבחינת השירותים שניתן לקבל עם מעבר לקופת חולים חדשה?

קופת החולים החדשה חייבת לתת לחברים החדשים בה את כל שירותי הבריאות בהתאם לסל הבריאות.

יחד עם זאת, מבוטח העושה גם ביטוח משלים, יהיה זכאי לקבל את השירותים הניתנים במסגרת ביטוח זה בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח. מכיוון ששירותי ביטוחי בריאות משלימים הם שירותים ייחודיים אותן נותנות קופות החולים רק למבוטחים אצלן, מעבר למתחייב בחוק הבריאות הממלכתי, הן יכולות להתנות את קבלת השירותים האלה בתקופת אכשרה, שהיא תקופת מינימום הנקבעת בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח. רק אחרי תקופת האכשרה יהיה זכאי המבוטח לקבל את ההטבות הכרוכות בביטוח המשלים. לצורך כך, אין תקופת חברותו בקופת חולים אחרת, או היותו בעל ביטוח משלים של חברת ביטוח אחרת נחשבים כתקופת אכשרה.

מעבר בין קופות החולים הוא אפשרי ופשוט לביצוע.